Miejscowość i data………………………………………..

 

 

 

Imię i Nazwisko…………………………………….

Adres………………………………………………..

……………………………………………………….
tel. kontaktowy .............................                        

P.H.U GAZ-POL-STAL

Arkadiusz Pasieka

ul. Zagórska 124

42-680 Tarnowskie Góry

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)

odstępuję od umowy zawartej na odległość

Nazwa produktu..................................................................................

Nr transakcji (aukcji) ..................................................

zawartej dnia ........................................ w portalu Allegro.pl

Proszę o zwrot kwoty .................... zł (słownie: ...........................................................................................................................................)

na konto nr .........................................................................................................................

Towar otrzymałem w dniu………………………………………………………………………..

Przedmiot zwracam w stanie niezmienionym.

 

Przyczyna zwrotu................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Podpis zwracającego

 

…………………………………..INFORMACJA DLA KLIENTA

Podstawą ubiegania się o zwrot pieniędzy jest dołączenie dokumentu zakupu ,
(paragon, faktura) lub jego kserokopii w przypadku zakupu większej liczby przedmiotów.
Wymagany jest także zwrot kwitu gwarancyjnego, jeśli taki został wystawiony.

TOWAR ODESŁANY BEZ W/W DOKUMENTÓW NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO ZWROTU.

Koszt wysyłki towaru do klienta, ani koszt jego odesłania, nie podlegają zwrotowi.